Tarieven

Aurahealing en magnetiseren               - Per uur € 80,--


Regressie/Reincarnatietherapie             - Per uur € 80,-- 


Consult volwassenen en kinderen          - Per uur € 80,-- 


Telefonisch consult                               - Per uur € 80,-- 

                                                             V.a. € 55,-- 

 

Behandeling op afstand                        - € 55,--

 

Foto lezen                                           -  € 25,-- voorafgaande aan 

                                                            het consult

 

Consult aan huis:                                 -  Per uur € 95,-- 


Entiteiten in woningen/House clearing   -  € 255,-- (inclusief foto lezen)    

 

Aardstralen meten inclusief het 

plaatsen van de piramide                     - € 200,-- 


 

Voor bezoek aan huis, entiteiten in woningen en aardstralen meten wordt € 0,30 per kilometer vergoeding berekend.

 

Bij verhindering graag van te voren afbellen.

Als een afspraak niet wordt nagekomen wordt een deel van het consult in rekening gebracht.