Tarieven

Aurahealing en magnetiseren               -  30 min. € 30,--


Regressie/Reincarnatietherapie             - Per uur € 60,-- max. € 120,--


Consult volwassenen en kinderen          - Per uur € 60,-- max. € 120,--


Telefonisch consult                               - Per uur € 60,-- max. € 120,--

 

Foto lezen                                           -  € 25,-- voorafgaande aan

                                                            het  consult

 

Entiteiten bij volwassenen en kinderen  -  Per uur € 60,-- max. € 240,--


Entiteiten in woningen                          -  Per uur € 60,-- max. € 240,     

 

Aardstralen meten inclusief het 

plaatsen van de piramide                     - € 120,--


 

Voor bezoek aan huis, entiteiten in woningen en aardstralen meten wordt € 0,23 per kilometer vergoeding berekend.

Bij een afstand van boven de 25 kilometer wordt ook reistijd

gerekend.

 

Bij verhindering graag van te voren afbellen.

Als een afspraak niet wordt nagekomen wordt een deel van het consult in rekening gebracht.